(073) 641 93 39 - Spoed/bevallingen 06 11444969
Doğum Kontrol Muayenehane ’s-Hertogenbosch Welcome to Midwifery Practice 's-Hertogenbosch

Contact

Voor vragen, afsprakenen niet dringende zaken zijn wij bereikbaar op:

Rompertcentrum 19
5233 RG
's-Hertogenbosch
Tel: (073) 641 93 39

Spoedgevallen: 0611444969

Op doordeweekse dagen van 8 tot 12 uur is onze assistente Lenny op de praktijk aanwezig. Als je een (nieuwe) afspraak wilt maken, vragen hebt of een verloskundige wilt spreken kan je het best  's ochtends bellen. 

Als je 's middags belt krijg je de assistentes  van de huisartsen aan de lijn. Zij zullen je naam en nummer noteren en je zal dan aan het eind van de middag teruggebeld worden.

Je kan ons op het spoednummer bellen  in één (of meer) van de volgende gevallen: 

* Je bent zwanger van je eerste kind en de weeën komen minstens een uur lang elke 4 minuten. Dit wil zeggen: 60 seconden weeën gevolgd door 3 minuten pauze.

* Je bent zwanger van je tweede of derde kind en de weeën komen elke 5 minuten. Dit wil zeggen: 60 seconden weeën gevolgd door 4 minuten pauze.

*Je vliezen zijn gebroken en het vruchtwater is helder of roze. Vang wat vruchtwater voor ons op in een potje of kraamverband. In dit geval bel je ons overdag!

*Je vliezen zijn gebroken en het vruchtwater is bruin of groen. Vang wat vruchtwater voor ons op in een potje of kraamverband.

*Je hebt helderrood vaginaal bloedverlies dat meer is dan bij een menstruatie.

*Je bent ernstig ongerust.

Kun je ons niet direct op het spoednummer bereiken, bel dan na 5 minuten nog eens of bel naar de praktijk op 073-6419339.Kun je ons op geen van bovenstaande nummers rechtstreeks bereiken, bel dan met de verloskamers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op 073-5532020. 

Bovenstaande instructies en telefoonnummers staan ook op de oranje kaart die je in de 36ste zwangerschapsweek van ons hebt meegekregen.