Ga naar de inhoud

TEL: 073 641 93 39
Spoed/bevallingen 06 11444969

Choose language
English / Turkish

Plaats van bevallingen

In Nederland kun je, bij een goedverlopende zwangerschap, kiezen om thuis te bevallen of in het ziekenhuis. In ‘s-Hertogenbosch is geen geboortecentrum aanwezig, dus er is alleen keuze uit thuis of in het ziekenhuis.

Een bevalling is een natuurlijk proces en het vrouwelijk lichaam is er voor gemaakt. Ontspanning, rust, een goede ondersteuning komen een bevalling ten goede. Onrust, paniek, fel licht remmen een bevalling juist. Belangrijk is om je af te vragen hoe en waar jij het beste ontspant; thuis, in je eigen omgeving, waar je rond kunt lopen en eten en drinken kunt pakken, naar de wc kunt gaan en waar je partner zich op zijn gemak voelt, of in het ziekenhuis waar jullie te gast zijn en waar je een kamer toegewezen krijgt waarze het liefste hebben dat je daar blijft.

Onze begeleiding is hetzelfde, dat wil zeggen, we hebben dezelfde instrumenten en medicijnen tot onze beschikking zowel bij een thuisbevalling als bij een ziekenhuisbevalling. Dat zijn onder andere steriele instrumenten om de navelstreng door te knippen, instrumenten om te hechten en zuurstof in geval van nood. Als bewaker van de gezondheid van jou en jullie kindje denken wij altijd een paar stappen vooruit, schetsen we als het ware meerdere scenario’s en zullen bij twijfel het zekere voor het onzekere nemen. We nemen geen enkel risico, want als we een moeder of een kind in gevaar zouden brengen zouden we niet zo’n mooi vak hebben!
Je bevalt het beste op de plek waar jij je het meest op je gemak voelt. De keuze ligt dus bij jou. Deze keuze mag je wat ons betreft ook maken op het moment zelf.

Het eerste gedeelte van de bevalling ben je thuis. Als je contact met ons opneemt, komen we eerst bij je thuis kijken wat de stand van zaken is. Als de ontsluiting ongeveer halverwege is, bij zo’n 5 tot 6 centimeter, geven we je de keuze waar je wilt bevallen. Als alles goed gaat en je wilt thuis bevallen, nemen we contact op met de kraamzorg om ons te komen assisteren en bereiden we alles voor. Wil je liever poliklinisch bevallen, dus met ons in het ziekenhuis, dan nemen wij contact op met het ziekenhuis om je aan te melden op de verloskamers. Daarna gaan we met je mee naar het ziekenhuis waar we een kraamverzorgster naar toe zullen laten komen om ons te assisteren. Als alles voorspoedig verloopt, mag je twee uur na de bevalling weer naar huis. De kraamverzorgster gaat dan met jullie mee naar huis. Voor een poliklinische bevalling kan de zorgverzekering een eigen bijdrage vragen.

Mocht er tijdens je zwangerschap of bevalling reden zijn om jou en je baby wat beter in de gaten te houden, dan zorgen wij ervoor dat de gynaecoloog je zwangerschap en/of bevalling verder begeleidt. Er is dan sprake van een medische indicatie; je wordt onder begeleiding van de gynaecoloog geplaatst zodat er tijdig ingegrepen kan worden als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je eerder een keizersnee hebt gehad of wanneer de baby in stuit ligt, of als je vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn of als je medicamenteuze pijnstilling wilt tijdens de bevalling. Je bevalt dan in het ziekenhuis.

Als er sprake is van een medische indicatie waardoor je in het ziekenhuis móet bevallen, dan worden de onkosten door de verzekering vergoed.

VOORLICHTINGSAVOND

Wil je meer informatie? In onze praktijk houden wij elke 6-8 weken een voorlichtingsavond over de bevalling.